Odzyskamy Twoje dane
Tel. 603-690-690
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 0
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 1
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 10
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 6
MiP Data & Forensic
Odzyskujemy dane z macierzy w następujących przypadkach
server
  • Po uszkodzeniu kontrolera
  • Po awarii zasilania
  • Po uszkodzeniu dysku w macierzy
  • Błędy logiczne
  • Usunięte pliki
  • Oprogramowanie szyfrujące
  • Oprogramowanie szyfrujące
  • Oprogramowanie szyfrujące
  • Oprogramowanie szyfrujące